Márk evangéliuma

Evangélium Szent Márk szerint

Felolvasók: a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium tanulói és tanárai
Felvételvezető és hangtechnikus: Pál Gellért
Koordinátor: Erdély Imre
A felvétel az Erdélyi Mária Rádió csíksomlyói stúdiójában készült 2016 szeptemberében.

Mk 1,1-13 Keresztelő János prédikációja - Jézus megkeresztelése - Jézus megkísértése
Mk 1,14-31 Jézus megkezdi működését - Az első apostolok - Jézus Kafarnaumban - Az ördögűzés - Péter anyósának meggyógyítása
Mk 1,32-45 A betegek meggyógyítása - Jézus imádkozik - A leprás
Mk 2,1-17 A béna meggyógyítása - Lévi meghívása
Mk 2,18-28 A böjt - A szombati kalászszedés
Mk 3,1-19 A bénakezű meggyógyítása - Jézus betegeket gyógyít - A tizenkét apostol kiválasztása
Mk 3,20-35 A farizeusok vádjai - Jézus rokonai
Mk 4,1-12 Jézus a hajóról tanít - A magvető - Miért beszél Jézus példabeszédekben?
Mk 4,13-29 A magvető példabeszéd magyarázata - A lámpás - A mérték - A növekvő vetés
Mk 4,30-41 A mustármag - A vihar lecsendesítése
Mk 5,1-20 A gadarai megszállott
Mk 5,21-43 Jairus leánya és a vérfolyásos asszony
Mk 6,1-13 Jézus Názáretben - Az apostolok első küldetése
Mk 6,14-29 Keresztelő János halála
Mk 6,30-44 Az első kenyérszaporítás
Mk 6,45-56 Jézus a vízen jár - Betegek gyógyítása
Mk 7,1-23 Vita a farizeusi hagyományokról
Mk 7,24-8,10 A kánaáni asszony - Egy süketnéma meggyógyítása - A második kenyérszaporítás
Mk 8,11-26 A farizeusok jelet kérnek - A farizeusok kovásza - A betszaidai vak meggyógyítása
Mk 8,27-37 Péter vallomása - Az első jövendölés a szenvedésről - Az önmegtagadás
Mk 9,1-29 Jézus színeváltozása - Egy megszállott gyermek meggyógyítása
Mk 9,30-50 Jézus másodszor jövendöli meg szenvedését - A tanítványok oktatása
Mk 10,1-22 A házasság felbonthatatlansága - A gyermekek megáldása - A gazdag ifjú
Mk 10,23-45 A gazdagság veszedelme - A lemondás jutalma - Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését - Zebedeus fiainak kérése
Mk 10,46-52 A jerikói vak
Mk 11,1-14 Jézus bevonul Jeruzsálembe - A fügefa megátkozása
Mk 11,15-33 A kereskedők kiűzése a templomból - A hit hatalma - Jézus hatalma
Mk 12,1-27 A gyilkos szőlőművesek - Az adópénz - A feltámadás
Mk 12,28-44 A főparancs - A Messiás Dávid fia - Beszéd a farizeusok és írástudók ellen - A szegény asszony két fillérje
Mk 13,1-20 A templom kövei - Jeruzsálem pusztulásának előjelei - Jeruzsálem pusztulása
Mk 13,21-37 Álmessiások - A világ vége - A fügefáról szóló hasonlat - Figyelmeztetés az éberségre
Mk 14,1-16 Elhatározzák Jézus halálát - A betániai vacsora - Júdás árulása - Az utolsó vacsora előkészítése
Mk 14,17-31 Jézus bejelenti Júdás árulását - Az Oltáriszentség alapítása - Péter tagadásának megjövendölése
Mk 14,32-52 Jézus halálküzdelme - Jézus elfogatása
Mk 14,53-72 Jézus Kaifás előtt - Péter megtagadja Jézust
Mk 15,1-20 Jézus Pilátus előtt - Jézus kigúnyolása
Mk 15,20-47 A keresztre feszítés - Jézus temetése
Mk 16,1-20 Jézus feltámadása - Jézus megjelenései - Az apostolok küldetése - A mennybemenetel