Ozeás könyve

Ozeás könyve

Felolvasók: a szegedi Piarista Gimnázium tanulói
Koordinátor: Sipos Attila
Felvételvezető és hangtechnikus: Acsai Gergely és Csepregi Tamás Zoltán 12.b osztályos tanulók
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a Piarista Gimnáziumban készült 2019. júniusában és szeptemberében.

Oz 1,1-2,3 - Címzés - Ozeás házassága és gyermekei - A jövő távlatai
Oz 2,4-25 - Isten és hűtlen jegyese
Oz 3,1-4,14 - Ozeás újra magához veszi a hűtlen asszonyt - Teljes romlás - A papok ellen - Izrael istentisztelete bálványimádás
Oz 4,15-19+5,1-12 - Figyelmeztetés Júdának - Izrael, mint az engedetlen igástehén - A papok, a vezetők és a király a népet romlásba döntik - Testvérháború
Oz 5,13-15+6,1-11 - Fölösleges szövetkezni az idegenekkel - Az Úr elhagyja népét - Izrael régi és jelenlegi bűnei 1
Oz 7,1-16 - Izrael régi és jelenlegi bűnei 2 - Összeesküvők uralma - Az idegenek segítségének keresése vesztét okozza Izraelnek - Izrael hálátlansága és bűnhődése
Oz 8,1-14 - Vészkiáltás - Anarchia, bálványimádás - Izrael vesztébe rohan, amikor idegenekhez folyamodik - A lélektelen istentiszteletek ellen - A pazarló építkezések ellen
Oz 9,1-17 - A fogság szenvedései - A prófétát üldözik tanítása miatt - A Baal-Peorban elkövetett bűn büntetése - A Gilgalban elkövetett bűn büntetése
Oz 10,1-15 - A bálványok elpusztítása - Gibea ellen - Fenyegetés, felhívás a bűnbánatra - Nincs menekvés
Oz 11,1-11 - Az Úr számon kéri a nép szeretetlenségét - Isten megbocsátó szeretete - Visszatérés a fogságból
Oz 12,1-15 - Izrael vallási és politikai romlottsága - Jákob ellen - Izrael kapzsisága és bűnhődése - A megbocsátás reménye - Újabb fenyegetések - Jákob és Efraim ellen
Oz 13,1-15 - A bálványimádás büntetése - A hálátlanság büntetése - A királyság pusztulása - A pusztulás elkerülhetetlen
Oz 14,1-10 - Izrael őszinte megtérése - Végső intelem