Főoldal

A Magyar Kurir cikke


Előadások és program (Google-táblázat)

Felhívás szövege (Word) - Előadások (Google táblázat)

Jelentkezési lap (Word) - Jelentkezési lap előadóknak (Word)

Az Újszövetség hellén és júdaista háttere

A konferencia időpontja: 2018. augusztus 27-29.

A konferencia helyszíne: Szeged, Dóm, konferencia centrum.

A jelentkezési határidő előadóknak: 2018. május 1.

A konferencia védnökei:

Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE), Prof. Dr. Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja. A konferenciát a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia Alapítvány rendezi.

Felkért díszelőadók: Reimund Bieringer (Leuven), Udo Schnelle (Erlangen-Nürnberg), Karl- Wilhelm Niebuhr (Jena)

 

Klaus Berger - Carsten Colpe (Ed.) Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament Texte zum Neuen Testament. Das Neue Testament Deutsch.,1987. Angol változat

Boring, M. Eugene, Klaus Berger, and Carsten Colpe, eds. Hellenistic Commentary to the Nm Testament. Nashville: Abingdon Press, 1995.

Klaus Berger könyvének fordítási munkálatai kapcsán elsöprő erővel vált világossá számomra, hogy az újszövetségi szerzők szövegeiben különböző formában számos ókori téma, műfaj, esetenként konkrét szöveg él tovább, amely a Biblia szövegére sokféle hatást gyakorolt. Erről a témáról átfogó konferenciát eddig nem rendeztek Magyarországon úgy, hogy arra egyszerre hívtak volna meg, biblikusokat és hellenizmus szakértőket.

Annak ellenére, hogy számos hellenisztikus művet eredeti nyelvből fordítottak magyarra kitűnő magyar klasszikafilológusok, qumrán specialisták, asszirológusok és a rabbinikus irodalom stb. szakértői. Ezért erre a biblikus konferenciára külön is szeretnénk megkeresni és előadásra felkérni a nem keresztény hellenisztikus szövegek magyar fordítóit és szakértőit.

Konferenciánk célja a keresztény és a nem keresztény szövegek viszonyának elemzése. A fent említett Klaus Berger / Carsten Colpe művet szívesen megküldjük az előadóknak német vagy angol nyelven PDF formában, és amint elkészül magyarul is, hogy könnyebb legyen példákat találni a konkrét szövegek összevetésére.

Minden előadótól azt kérjük, hogy a választott témát konkrét hellenisztikus szövegek, az ó- és újszövetségi szövegek, illetve ókeresztény irodalomból választott szövegek idézésén keresztül mutassák be. Kérjük, hogy a nyomtatásra szánt szövegben a vonatkozó szakirodalmat is közöljék lábjegyzetben.

A konferenciára jelentkezés előadóknak az előadás címének megadásával e-mailben, vagy a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia honlapján található Google táblázatba feliratkozással lehet, legkésőbb 2018. május 1-ig.

Kérjük, hogy legkésőbb 2018. június 15-ig az előadásuk magyar / idegen nyelvű összefoglalóját is küldjék meg max. 1500 karakter terjedelemben. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadás címét (két nyelven) és a forrás szövegeket, valamint az előadás legfontosabb téziseit.

A konferencián a díszelőadásokat leszámítva egy előadás ideje 20 perc, melyet rövid, elsősorban szakértői vita követ (max. 10 perc). A konferencia minden napján az ún. workshop szekcióban mindenki bekapcsolódhat a kisebb csoportokban szervezett vitába, melyet az előadók vezetnek.

A konferencia nyelve magyar/német/angol. Az elhangzott előadásokat kb. egy évvel a konferencia után tervezzük megjelentetni angol/német nyelven. Az írott tanulmány terjedelme 25-30.000 karakter szóközökkel. A magyar nyelvű előadás szöveget a konferencia honlapjára feltesszük. http://www.sznbk1988.hu/hu

 

A nyomdakész szöveg leadásának határideje 2018. november 26.

Akik először lesznek a konferenciánk előadói, azok rövid tudományos életrajzukat (max. 5000 karakter) is küldjék meg, vagy ha ilyen található az interneten, ennek linkjét adják meg) a három legfontosabb publikációjuk megjelölésével. Kérjük, hogy mindenki jelezze jelenlegi tudományos fokozatát és munkahelyét.

A héber, görög, szír stb. szavakat a tudományos átírásnak megfelelően latin betűkkel kérjük, az előadás szövegében közölni. 2018. november 26. után érkezett szövegek közlése kétséges lehet. A megadottnál hosszabb szöveg közlése külön tárgyalást és szerkesztői engedélyezést igényel.

Az előadóinknak a konferencia idejére ingyenes szállást és ellátást biztosítunk, valamint a kulturális programokra ingyenes részvételt. Az előadók kísérő személyére az ingyenes vendéglátás automatikusan nem vonatkozik. A konferencia nyitott, egyetemi hallgatók számára kedvezményes regisztráció lehetséges.

Az étkezéssel kapcsolatos speciális kérésüket szíveskedjenek 2018. május 1-ig jelezni. Kérjük, hogy a zavartalan szervezés érdekében legkésőbb 2018. június 1-ig jelezzék pontos érkezésüket és távozásukat.

 

Szeged, 2017-11-04

Dr. Benyik György PhD
SZNBK igazgatója