Teremtés könyve

Főcím

Teremtés könyve

Felolvasók: a Frankfurti Katolikus Magyar Egyházközség hívei
Koordinátor: Bodrogi Szilvia
Felvételvezető és hangtechnikus: Kordás József
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert

A felvétel a Frankfurti Magyar Egyházközség plébániáján készült 2018. januárjában.

Ter 1,1-23 - A világ teremtése
Ter 1,24-2,12 - A világ teremtése - A második teremtéstörténet, a paradicsom
Ter 2,13-3,7 - A második teremtéstörténet, a paradicsom - A bűnbeesés
Ter 3,8-3,24 - A bűnbeesés
Ter 4,1-17 - Kain és Ábel
Ter 4,18-5,14 - Kain és Ábel - A vízözön előtti ősatyák
Ter 5,15-32 - A vízözön előtti ősatyák
Ter 6,1-22 - Isten fiai és az emberek lányai - Az erkölcsi romlás - A vízözön előzményei
Ter 7,1-16 - A vízözön előzményei
Ter 7,17-8,14 - A vízözön
Ter 8,15-9,11 - Noé kiszáll a bárkából - A világ új rendje
Ter 9,12-29 - A világ új rendje
Ter 10,1-32 - A föld benépesítése

Felolvasók: a Pécsi Egyházmegye hívei
Koordinátor: Asztalos Lívia
Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert

A felvétel a ... készült 2018. augusztusában.

Ter 11,1-32a - A bábeli torony - A bábeli torony
Ter 11,1-32b  - A bábeli torony - A bábeli torony
Ter 12,1-20a - Ábrahám (Ábrám) meghívása - Ábrahám (Ábrám) Egyiptomban
Ter 12,1-20b - Ábrahám (Ábrám) meghívása - Ábrahám (Ábrám) Egyiptomban
Ter 13,1-18 - Ábrahám (Ábrám) és Lót elválása
Ter 14,1-24 - A négy király hadjárata - Melkizedek
Ter 15,1-21 - Az ígéret és a szövetség
Ter 16,1-16 - Izmael születése
Ter 17,1-27 - Szövetség és körülmetélkedés
Ter 18,1-33 - A mamrei jelenés - Ábrahám közbenjárása
Ter 19,1-29 - Szodoma pusztulása
Ter 19,30-38 - A moábiták és ammoniták eredete
Ter 20,1-18 - Ábrahám Gerárban
Ter 21,1-33 - Izsák születése - Hágár és Izmael eltávolítása - Ábrahám és Abimelek
Ter 22,1-24 - Ábrahám áldozata - Nachor utódai
Ter 23,1-20 - A pátriárkák sírja
Ter 24,1-28 - Izsák házassága 1
Ter 24,29-49 - Izsák házassága 2
Ter 24,50-67 - Izsák házassága 3
Ter 25,1-18 - Ketura utódai - Ábrahám halála - Izmael utódai
Ter 25,19-34 - Ézsau és Jákob születése - Ézsau eladja elsőszülöttségét
Ter 26,1-14 - Izsák Gerárban
Ter 26,15-35 - A Gerár és Beerseba közti kutak - Szövetség Abimelekkel
Ter 27,1-29 - Izsák áldása 1
Ter 27,30-46 - Izsák áldása 2 - Jákob távozása 1
Ter 28,1-22 - Jákob távozása 2 - Ézsau újabb házassága - Jákob álma
Ter 29,1-14 - Jákob Lábánnál
Ter 29,15-35 - Jákob két házassága - Jákob gyermekei 1
Ter 30,1-24 - Jákob gyermekei 2 - Jákob gazdagsága 1
Ter 30,25-43 - Jákob gazdagsága 2
Ter 31,1-21 - Jákob menekülése
Ter 31,22-42 - Lábán üldözi Jákobot
Ter 31,43-54 - Jákob és Lábán szövetsége 1
Ter 32,1-3 - Jákob és Lábán szövetsége 2
Ter 32,4-22 - Előkészület az Ézsauval való találkozásra
Ter 32,23-33 - Küzdelem Istennel
Ter 33,1-20 - Találkozás Ézsauval - Jákob elválik Ézsautól
Ter 34,1-19 - Dina meggyalázása - Házassági szerződés a szichemiekkel 1
Ter 34,20-31 - Házassági szerződés a szichemiekkel 2 - Simeon és Lévi bosszúja
Ter 35,1-15 - Jákob Bételben
Ter 35,16-29 - Benjamin születése és Ráchel halála - Jákob fiai - Izsák halála
Ter 36,1-19 - Ézsau feleségei és gyermekei - Ézsau utódai Szeirben - Edom törzsfői
Ter 36,20-43 - A horita Szeir utódai - Edom királyai - Edomita törzsfők
Ter 37,1-11 - József és testvérei
Ter 37,12-36 - Józsefet eladják
Ter 38,1-30 - Júda és Támár története
Ter 39,1-23 - József Egyiptomban
Ter 40,1-23 - A tisztviselők álma
Ter 41,1-24 - A fáraó álma 1
Ter 41,25-36 - A fáraó álma 2
Ter 41,37-57 - József kitüntetése
Ter 42,1-24 - József találkozása testvéreivel
Ter 42,25-38 - Jákob fiainak hazatérése
Ter 43,1-14 - Jákob fiainak második útja
Ter 43,15-34 - Találkozás Józseffel
Ter 44,1-17 - József pohara Benjamin zsákjában
Ter 44,18-34 - Júda közvetítése
Ter 45,1-15 - József megismerteti magát
Ter 45,16-28 - A fáraó meghívása
Ter 46,1-7 - Jákob útja Egyiptomba
Ter 46,8-27 - Jákob családja
Ter 46,28-34 - József fogadja atyját
Ter 47,1-12 - A fáraónál
Ter 47,13-31 - József intézkedései - Jákob végakarata
Ter 48,1-22 - József két fia
Ter 49,1-28 - Jákob áldása
Ter 49,29-33 - Jákob utolsó intelmei és halála
Ter 50,1-14 - Jákob temetése
Ter 50,15-26 - József további története