Számok könyve

Számok könyve

Felolvasók: Székesfehérvári Egyházmegye 
Koordinátor: Jakubek Ágnes

Felvételvezető és hangtechnikus: 
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel ... n készült 2019. augusztusában

Szám 1,1-21 - A törzsek fejei
Szám 1,22-41 - A számbavétel 1
Szám 1,42-2,8 - A számbavétel 2 - A leviták feladatai - A táborozás rendje 1
Szám 2,9-31 - A táborozás rendje 2
Szám 2,32-3,13 - A papok - A leviták - Kiválasztásuk - Számbavételük 1
Szám 3,13-32 - Számbavételük 2
Szám 3,33-48 - Számbavételük 3 - A leviták és az elsőszülöttek kiváltása - A kehátiták 1
Szám 3,49-4,14 - A kehátiták 2
Szám 4,15-28 - A kehátiták 3 - A gersoniták
Szám 4,29-45 - A meráriták - A leviták számbavétele 1
Szám 4,46-5,10 - A leviták számbavétele 2 - A tisztátalanok eltávolítása - A jóvátétel
Szám 5,11-24 - Engesztelő áldozat féltékenység esetén 1
Szám 5,25-6,12 - Engesztelő áldozat féltékenység esetén 2 - A nazireátus 1
Szám 6,12-7,6 - A nazireátus 2 - Az áldás - A szekerek felajánlása 1
Szám 7,7-30 - A szekerek felajánlása 2 - Adományok az oltár felszenteléséhez 1
Szám 7,31-54 - Adományok az oltár felszenteléséhez 2
Szám 7,55-78 - Adományok az oltár felszenteléséhez 3
Szám 7,79-8,8 - Adományok az oltár felszenteléséhez 4 -  A mécstartó mécsesei - A leviták fölszentelése 1
Szám 8,9-26 - A leviták fölszentelése 2 - A leviták szolgálatának ideje
Szám 9,1-18 - A húsvét megülése - Kivételes esetek - A felhő 1
Szám 9,18-10,13 - A felhő 2 - A kürtök - A menetelés rendje 1
Szám 10,14-34 - A menetelés rendje 2 - Izrael fiainak vezetője, Hobáb - Az útra kelés
Szám 10,35-11,16 - Tabera - Kibrot-Hattava – a nép panasza - Mózes közbenjár a népért
Szám 11,17-31 - Az Úr válasza - A lélek kiárasztása
Szám 11,32-12,15 - A fürjek - Hacerot – Mirjam és Áron panasza - Az Úr válasza - Áron és Mózes közbenjár
Szám 12,15-13,24 - Hírszerzők mennek Kánaánba
Szám 13,25-14,8 - A hírszerzők beszámolója - Izrael fiainak lázadása
Szám 14,9-25 - Az Úr haragja és Mózes közbenjárása - Az Úr megbocsát, de a bűnt bünteti 1
Szám 14,26-43 - Az Úr megbocsát, de a bűnt bünteti 2 - Izrael fiainak vakmerő próbálkozása
Szám 14,44-15,19 - A áldozat bemutatására vonatkozó rendelkezések - Az új kenyér feláldozása
Szám 15,20-38 - Az új kenyér feláldozása
Szám 15,39-16,15 - Engesztelés a tévedésből elkövetett vétkekért
Szám 16,16-35 - A büntetés
Szám 17,1-18 - A büntetés - Áron közbenjárása - Áron botja 1
Szám 17,19-18,6 - Áron botja - A papság szerepe 1
Szám 18,7-21 - A papság szerepe 2 - A papok része - A leviták része 1
Szám 18,22-19,7 - A leviták része 2 - A tized.
Szám 19,8-22 - A vörös tehén hamva - A tisztítóvíz használata
Szám 20,1-16 - Meriba vize - Mózes és Áron büntetése - Edom megtagadja az átvonulást 1
Szám 20,17-21,3 - Edom megtagadja az átvonulást 2 - Áron halála - Horma elfoglalása
Szám 21,4-20 - A rézkígyó - Állomások a Jordánon túlra vivő úton
Szám 21,21-34 - A Jordánon túli vidék meghódítása 1
Szám 21,35-22,14 - A Jordánon túli vidék meghódítása 2 - Moáb királya meghívja Bileámot 1
Szám 22,15-29 - Moáb királya meghívja Bileámot 2 - Bileám szamara 1
Szám 22,30-23,3 - Bileám szamara 2 - Bileám és Balak
Szám 23,4-19 - Bileám áldásai 1
Szám 23,20-24,7 - Bileám áldásai 2
Szám 24,7-22 - Bileám áldásai 3
Szám 24,23-25,14 - Bileám áldásai 4
Szám 25,15-26,19 - Bileám áldásai 5 - A számbavétel 1
Szám 26,19-42 - A számbavétel 2
Szám 26,43-61 - A számbavétel 3 - A számbavétel 1
Szám 26,62-27,11 - A számbavétel 2 - A lányok öröksége
Szám 27,12-28,7 - Józsue a nép vezére - Az áldozat pontosabb meghatározása - A mindennapi áldozat
Szám 28,8-24 - A szombat megülése - Az újhold megülése - A kovásztalan kenyér ünnepe
Szám 28,25-29,11 -  Az új kenyér ünnepe - A harsonázás ünnepe - Az engesztelés napja
Szám 29,12-28 - A sátoros ünnep 1
Szám 29,29-30,6 - A sátoros ünnep 2 - A fogadalmak 1
Szám 30,7-31,3 - A fogadalmak 2 - Háború Midián ellen 1
Szám 31,4-20 - Háború Midián ellen 2 - Az asszonyok sorsa és a zsákmány megtisztítása 1
Szám 31,21-47 - Az asszonyok sorsa és a zsákmány megtisztítása 2 - A zsákmány elosztása
Szám 31,48-32,12 - Az áldozati adományok - A Jordánon túli terület felosztása 1
Szám 32,13-28 - A Jordánon túli terület felosztása 2
Szám 32,29-33,4 - A Jordánon túli terület felosztása 3 - Állomások a pusztában 1
Szám 33,5-37 - Állomások a pusztában 2
Szám 33,38-56 - Állomások a pusztában 3 - Kánaán felosztása
Szám 34,1-29 - Kánaán határai - A felosztással megbízottak
Szám 35,1-17 - A leviták része - A menedékvárosok 1
Szám 35,18-32 - A menedékvárosok 2
Szám 35,33-36,13 - A menedékvárosok 3 - A férjes asszony öröksége