Ezekiel könyve

Ezekiel könyve

Felolvasók: a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium tanulói
Koordinátor: Endrédi Józsefné
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban készült 2019. júniusában

Ez 1,1-16 Bevezetés 1
Ez 1,17-28 Bevezetés 2
Ez 2,1-10 Látomás a könyvtekercsről 1
Ez 3,1-15 Látomás a könyvtekercsről 2
Ez 3,16-21 A próféta felelőssége
Ez 3,22-27 I. Jeruzsálem ostroma előtt - A próféta némasága
Ez 4,1-17 Jeruzsálem jelképes ostroma 1
Ez 5,1-17 Jeruzsálem jelképes ostroma 2
Ez 6,1-10 Jövendölés Izrael hegyei ellen
Ez 6,11-14 Izrael vétkei
Ez 7,1-14 Júdára elérkezett az Úr ítélete
Ez 7,15-27 Izrael bűnei
Ez 8,1-18 Látomás Jeruzsálem vétkeiről
Ez 9,1-11 A büntetés 1
Ez 10,1-17 A büntetés 2
Ez 10,18-22 Az Úr dicsősége elhagyja a templomot
Ez 11,1-13 Jeruzsálem bűnei
Ez 11,14-25 Isten új szövetséget ígér a száműzötteknek - Az Úr dicsősége elhagyja Jeruzsálemet
Ez 12,1-20 A nép jelképes fogságba hurcolása
Ez 12,21-28 Népi mondások
Ez 13,1-16 A hamis próféták és prófétanők ellen
Ez 13,17-23 A hamis prófétaasszonyok
Ez 14,1-11 Jövendölés a bálványimádás ellen
Ez 14,12-23 A személyes felelősség
Ez 15,1-8 Példabeszéd a szőlőről
Ez 16,1-14 Példabeszéd Izrael történetéről 1
Ez 16,15-30 Példabeszéd Izrael történetéről 2
Ez 16,31-43 Példabeszéd Izrael történetéről 3
Ez 16,44-52 Példabeszéd Izrael történetéről 4
Ez 16,53-63 Példabeszéd Izrael történetéről 5
Ez 17,1-12 Hasonlat a sasról 1
Ez 17,13-24 Hasonlat a sasról 2
Ez 18,1-17 A személyes felelősség 1
Ez 18,18-32 A személyes felelősség 2
Ez 19,1-14 Siratóének Izrael főembereiről
Ez 20,1-9 Izrael hűtlenségének története 1
Ez 20,10-20 Izrael hűtlenségének története 2
Ez 20,21-32 Izrael hűtlenségének története 3
Ez 20,33-44 Izrael hűtlenségének története 4
Ez 21,1-22 Az Úr kardja
Ez 21,23-37 Babilon királya az útkereszteződésnél - Ammon büntetése
Ez 22,1-14 Jeruzsálem bűne 1
Ez 22,15-31 Jeruzsálem bűne 2 
Ez 23,1-16 Jeruzsálem és Szamária jelképes története 1
Ez 23,17-34 Jeruzsálem és Szamária jelképes története 2
Ez 23,35-49 Jeruzsálem és Szamária jelképes története 3
Ez 24,1-14 Híradás Jeruzsálem ostromáról
Ez 24,15-27 A próféta feleségének halála
Ez 25,1-11 II. A népek ellen: Az ammoniták ellen - A moábiták ellen
Ez 25,12-17 Edom ellen - A filiszteusok ellen
Ez 26,1-14 Tírusz ellen 1
Ez 26,15-21 Tírusz ellen 2
Ez 27,1-17 Gyászének Tírusz bukásáról 1
Ez 27,18-36 Gyászének Tírusz bukásáról 2
Ez 28,1-19 Tírusz királya ellen - Tírusz királyának bukása
Ez 28,20-26 Szidón ellen - Izrael megszabadul a népek elnyomásától
Ez 29,1-12 Egyiptom ellen 1
Ez 29,13-21 Egyiptom ellen 2
Ez 30,1-12 Az Úr haragjának napja Egyiptom ellen 1
Ez 30_13-26 Az Úr haragjának napja Egyiptom ellen 2
Ez 31,1-18 A cédrus, Egyiptom hatalmának jelképe
Ez 32,1-16 A krokodil
Ez 32,17-32 A fáraó az alvilágba száll
Ez 33,1-9 III. Jeruzsálem ostroma alatt és után: A próféta felelőssége
Ez 33,10-22 Megtérés és megátalkodottság - Jeruzsálem pusztulása
Ez 33,23-33 Az ország elnéptelenedése - A beszéd hatása
Ez 34,01-12 Izrael pásztorai 1
Ez 34,13-31 Izrael pásztorai 2
Ez 35,1-15 Jövendölés Edom hegyei ellen
Ez 36,1-15 Jövendölés Izrael hegyeiről 1
Ez 36,16-38 Jövendölés Izrael hegyeiről 2
Ez 37,1-14 Látomás a csontokkal teli mezőről
Ez 37,15-28 Júda és Izrael egy ország lesz
Ez 38,1-13 Jövendölés Góg, Magóg királya ellen 1
Ez 38,14-23 Jövendölés Góg, Magóg királya ellen 2
Ez 39,1-20 Jövendölés Góg, Magóg királya ellen 3
Ez 39,21-29 Befejezés
Ez 40,1-16 IV. Ezekiel törvénykönyve: Az új templom külső fala - A keleti kapu
Ez 40,16-23 A külső udvar - Az északi kapu
Ez 40,24-37 A déli kapu - A belső udvar. A déli kapu - A keleti kapu - Az északi kapu
Ez 40,38-49 A templomhoz tartozó épületek - A belső templomtér - A templom épülete. Az előcsarnok
Ez 41,1-11 A szentély - A szentek szentje - Az oldalépületek
Ez 41,12-26 A nyugati épület - A belső díszítés - A faoltár - Az ajtószárnyak
Ez 42,1-20 A templom melléképületei - A templomtér méretei
Ez 43,1-12 Az Úr dicsősége bevonul az új templomba
Ez 43,13-27 Az oltár - Az oltár fölszentelése
Ez 44,1-14 A keleti kapu használata - A templommal kapcsolatos törvények - A leviták
Ez 44,15-31 A papok
Ez 45,1-12 Az ország felosztása - Az Úr része - A fejedelem része
Ez 45,13-25 Adományok az istentisztelet számára - A húsvét ünnepe - A sátoros ünnep
Ez 46,1-13 A szombat és az újhold - Különböző szabályok 1
Ez 46,14-24 Különböző szabályok 2
Ez 47,1-12 A templomból fakadó forrás
Ez 47,13-23 Az ország határai
Ez 48,1-10 A Szentföld felosztása 1
Ez 48,11-21 A Szentföld felosztása 2
Ez 48,22-34 A Szentföld felosztása 3 - Jeruzsálem kapui