Ámosz könyve

Ámosz könyve

Felolvasók: a Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanulói
Koordinátor: Konrád Erzslbet - Katalin
Felvételvezető és hangtechnikus: V Lokodi tünde
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel a nagyváradi Mária Rádió stúdiójában készült 2019. augusztusában.

Ám 1,1-15 - Címzés - Bevezetés - I. ÍTÉLET A SZOMSZÉDOS NÉPEK ÉS IZRAEL FELETT - Damaszkusz - Gáza és a filiszteusok földje - Tírusz és Fönícia - Edom - Ammon
Ám 2,1-16 - Moáb - Júda - Izrael
Ám 3,1-15 - II. FIGYELMEZTETÉS IZRAEL SZÁMÁRA - Kiválasztás és büntetés - A prófétai meghívásnak nem lehet ellenállni - Szamária romlottsága miatt pusztul el - Bétel és a fényűző lakások ellen
Ám 4,1-13 - A szamáriai asszonyok ellen - Izrael bűnhődik, mert nem tér meg - Dicsőítés
Ám 5,1-13 - Izrael siratása - A szabadulás feltétele a megtérés - Dicsőítés - Fenyegetés
Ám 5,14-27 - Buzdítás - A büntetés közel van - Az Úr napja - A képmutató istentiszteletek ellen
Ám 6,1-14 - Azok ellen, akik vakmerően bizakodnak - A büntetés rettenetes lesz
Ám 7,1-17 - III. A LÁTOMÁSOK - Az első látomás: a sáskák -  A második látomás: a szárazság - A harmadik látomás: a mérőón - Ellentét Amacjával. Ámoszt elűzik Bételből.
Ám 8,1-14 - A negyedik látomás: érett gyümölccsel telt kosár - A negyedik látomás: érett gyümölccsel telt kosár - Titokzatos büntetés: sötétség és gyász - Isten szavának szomjúhozása - Újabb jövendölés a büntetésről
Ám 9,1-10 - Ötödik látomás: a szentély pusztulása - Dicsőítés - Izraelnek nincsenek előjogai - Csak a bűnösök vesznek el
Ám 9,11-15 - IV. AZ ÚJJÁSZÜLETÉS REMÉNYE. PARADICSOMI BOLDOGSÁG