Szofoniás könyve

Felolvasó: Zólyomi Norbert
Koordinátor: Zólyomi Norbert
Felvételvezető és hangtechnikus: Zólyomi Norbert
Vágás és utómunkálatok: Zólyomi Norbert
A felvétel Szegeden, Zólyomi Norbert lakásában készült 2020. április 11-én, Nagyszombaton.

Szofoniás könyve

Szof 1,1-18 - I. Az Úr napja Júdában: Kozmikus előjáték - Az idegen istenek tisztelete ellen - Az udvari tisztviselők ellen -  A jeruzsálemi kereskedők ellen - A hitetlenek ellen - Az Úr napja
Szof 2,1-15 - Befejezés: buzdítás a megtérésre - II. A népek ellen - A nyugati ellenség: a filiszteusok - A keleti ellenség: Moáb és Ammon - A déli ellenség: Etiópia - Az északi ellenség: Asszíria
Szof 3,1-20 - III. Jeruzsálem ellen: A nép vezetői ellen - Tanulság a népek sorsáról - IV. Ígéretek: A pogányok megtérése - Izrael maradéka - Örömének - Visszatérés a szórványból